Slovakia, Banská Štiavnica - Zakladna skola J.Horaka

Slovakia,_Banská_Štiavnica.jpg